Niedziela. 24 czerwca 2018. Imieniny: Danuta, Dan, Danisz, Emilia, Jan, Wilhelm.

Dziennik elektroniczny

dziennikEL

Mapka dojazdu

MAPKA STASIN

Karta Dużej Rodziny

Oficjalny portal EU

ue

700 lat Motycza


Pierwsza pomoc

Bezpieczna

przeglądarka internetowa
dla dziecka

logo-na-fdn

 

portal wiem

Pogoda

unesco

zwiedzaj lublin

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?
 
Start Historia Szkoły
Historia Szkoły Drukuj

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w gminie Konopnica sięgają roku 1817. Była to szkoła przy kościele, do której uczęszczało 8 uczniów. Z powodu braku funduszy szkoła upadła. W kronice kościelnej zapisano: prawdopodobnie, że proboszcz Konopnicki ks. Adam Martynowicz musiał mieć jakiegoś pomocnika bo mamy wiadomość, że w roku 1817 była przy kościele szkółka, gdzie uczono czytać, pisać, rachować i ręcznych robót. A choć do tej szkoły chodziło ośmioro dzieci, to jednak trudno przypuszczać by tą nauką miał się zajmować sam proboszcz (...). Później ta szkoła, jak i szpital upadły dla braku funduszów.

Od roku 1893 stałym proboszczem parafii Konopnica był ksiądz Jan Kureczko. W 1905 roku ks. Kureczko wykupił działkę i budynek od Pana Półtoraka, z przeznaczeniem na szkołę. Budynek wzniesiono w 1860 roku z kamienia wydobywanego z kamieniołomu (obecnie w tym miejscu jest boisko szkolne). Jednak naukę w szkole dzieci rozpoczęły po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Kronika parafialna z roku 1921 podaje że: szkół powszechnych w parafii Konopnickiej jest jedenaście: w Konopnicy 4-ro klasowa, w Radawczyku 1 klasowa, Tereszynie 1 klasowa, Motyczu Leśnym 2 klasowa, Józefinie 1 klasowa, Uniszowicach 1 klasowa, na Lipniaku 1 klasowa, na Węglinie 1 klasowa i na Stasinie 1 klasowa. Każda ze szkół ma własną bibliotekę, zaś przy Kościele w Konopnicy jest biblioteka parafialna, nauczycielska i Stowarzyszenia Młodzieży (...).
(...) W szkołach w parafii uczy 16 nauczycielek i 1 nauczyciel. Dzieci szkolne, ze szkół, które są bliżej kościoła, wspólnie z nauczycielką chodzą do kościoła, ale tylko jesienią i wiosną kiedy jest ciepło.
(...) Religii w szkołach uczą nauczycielki, zaś w szkole miejscowej uczy ksiądz wikary. W innych szkołach parafii, od czasu do czasu przy okazji ksiądz bywa, zapytuje dzieci katechizmu i dla nauczycielek daje wskazówki czego jak mają uczyć.

W okresie 20-lecia międzywojennego funkcje kierownika szkoły pełnili p. Sadaj i p. Sitarczuk.

Po II wojnie światowej funkcje dyrektora szkoły pełnili: Pani Kozłowska, Pan Suprymowski, Pan Zygmunt Ożóg, Pani Danuta Satke. W latach 70- tych Pani Alina Gieroba, Pani Danuta Kwiecińska. Pani Urszula Lizut funkcję dyrektora sprawowała w latach 1983-1995.

O d 1 września 1995 roku do chwili obecnej, dyrektorem szkoły jest mgr Jacek Wójcik.

Pan Zygmunt Ożóg był inicjatorem ważnych dla szkoły zmian. Przebudował budynek starej szkoły, zainspirował rodziców do wykonania boiska szkolnego. Z jego inicjatywy została wykopana studnia głębinowa, która miała zasilać w wodę całą miejscowość. Jego staraniem wybudowano drugi budynek, który miał pełnić funkcję świetlicy i internatu dla sierot wiejskich. Zajęcia dydaktyczne w świetlicy odbywały się jeszcze do 1970 roku. Brak funduszy na remont świetlicy, spowodował całkowite zniszczenie budynku.

W roku 1992 szkoła prawie doszczętnie spłonęła. Po pożarze, mieszkańcy, Urząd Gminy, Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie wyłożyli pieniądze na odbudowę. Konieczność odbudowy stała się okazją do rozbudowy. Trwało to rok i dwa miesiące. 27 listopada 1993 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani mgr Urszula Lizut - dyrektor szkoły, Pan Witold Krzyszczak - Przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szkoły, Pan Hieronim Gołofit - Wójt Gminy Konopnica, oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie. Poświęcenia nowego budynku szkoły dokonał Ksiądz Proboszcz Mieczysław Horoch.

W roku 1998 z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Jacka Wójcika wykonano remont w tzw. 'starej części szkoły'. Wymieniono instalację elektryczną, wstawiono nowe okna, pomalowano sale lekcyjne. Przy szkole wykonano parking i nowe ogrodzenie.

Przez szereg lat Szkoła Podstawowa w Stasinie była placówką 4-ro, 6-ścio, 7-mio, a w latach 1996-1999 ośmioklasową. Od dnia 1 września 1999 roku w wyniku reformy systemu oświaty, jest szkołą podstawową o sześcioletnim cyklu kształcenia.

Większość uczniów szkoły pochodzi z najbliższego rejonu, są to miejscowości: Stasin, Tereszyn, Marynin, Radawiec Duży. Grupa dzieci dojeżdża autobusem szkolnym z pobliskiego Tereszyna oraz Marynina.

W szkole odbywa się wiele zajęć rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych, plastycznych i innych. Od wielu lat w szkole organizowane są tradycyjne spotkania i uroczystości, między innymi takie jak: spotkanie opłatkowe, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki. Ponieważ szkoła jest jedynym ośrodkiem kulturotwórczym w okolicy, w akademiach, spotkaniach udział biorą zarówno uczniowie, rodzice jak również mieszkańcy Stasina, Tereszyna i Marynina.

Dużą wagę w placówce przywiązuje się do nauki języków obcych. Jest ona prowadzona w wymiarze dwóch godzin tygodniowo od klasy I-szej jako przedmiot obowiązkowy. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową oraz Multimedialne Centrum Biblioteczne połączone z siecią Internet. Były one współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła ma opracowaną wizję i plan strategiczny na najbliższe lata. Wypracowała szczegółowy sposób mierzenia jakości. Polega on na monitorowaniu różnych obszarów działania i na zasięganiu opinii wszystkich zainteresowanych - uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła ocenia w ten sposób swoje mocne i słabe strony.

Do mocnych stron szkoły należy: dobry poziom nauczania, bardzo dobra atmosfera szkoły, relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrektorem, zintegrowane zespoły klasowe, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, jak też samorządność i przestrzeganie praw ucznia. Problemy szkoły dotyczą występowania barier architektonicznych oraz zagospodarowania terenu wokół szkoły.

Szkoła ma dobre kontakty z organem prowadzącym, środkami masowego przekazu, opracowała swój znak firmowy, który eksponuje na papierze firmowym oraz mundurkach szkolnych i plakietkach uczniowskich. Wydała również swój folder promujący szkołę i zachęcający przyszłych uczniów do nauki w placówce.. Bierze udział w ogólnopolskich akcjach, tj. "Szkoła bez przemocy", "Otwarta Szkoła", "Edukacja z internetem TP", "Partnerstwo dla Przyszłości", "Interklasa". W roku 2004 otrzymała zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą".

 

Szkoła Podstawowa w Stasinie
Stasin 61
21-030 Motycz
woj. lubelskie
 

Ring ring

telefon (fax): 81 5031039

e-mail: szkola@spstasin.com.pl

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

 

Pn. 08:00 - 16:00
Wt. 07:00 - 15:00
Śr. 07:00 - 15:00
Czw. 07:00 - 15:00
Pt. 07:00 -  15:00

Sekretarka: mgr Arleta Żydek

 

 

 

Galeria zdjęć
galeria

logo projektor

 

 

 

 

  


 

Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub angielskie:
Adam Misztal 2012.