Niedziela. 24 czerwca 2018. Imieniny: Danuta, Dan, Danisz, Emilia, Jan, Wilhelm.

Dziennik elektroniczny

dziennikEL

Mapka dojazdu

MAPKA STASIN

Karta Dużej Rodziny

Oficjalny portal EU

ue

700 lat Motycza


Pierwsza pomoc

Bezpieczna

przeglądarka internetowa
dla dziecka

logo-na-fdn

 

portal wiem

Pogoda

unesco

zwiedzaj lublin

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?
 
Start
Aktualności
Nowe wzory świadectw i e-legitymacji Drukuj

tablica Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych zawiera rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które weszło już w życie.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.
Nowa e-legitymacja daje wiele możliwości. Na rewersie jej wzoru znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Na podstawie strony internetowej: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowe-wzory-swiadectw-drukow-szkolnych-e-legitymacja-rozporzadzenie-men-podpisane.html

 
Dzień Matki i Ojca Drukuj

kot

Fot. J. Wójcik. Dzieci uczestniczące w części artystycznej ze swoimi wychowawczyniami.

Dzień Ojca i Dzień Matki to święta będące wyrazem szacunku dla rodziców obchodzone corocznie w wielu krajach, w różnych terminach. W Polsce Dzień Matki przypada na 26 maja i obchodzono go po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. Natomiast Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca od roku 1965.
Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc dbać i pielęgnować więź między dzieckiem, a rodzicem. Dlatego też co roku w naszej szkole nauczyciele pomagają dzieciom wyrazić ich miłość do rodziców organizując uroczystą akademię.
Z tej właśnie okazji 25 maja 2018 roku odbyła się uroczystość przygotowana pod okiem wychowawczyń: mgr E. Kliczka, mgr A. Podleśna, mgr E. Strug. Przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny zachwycił i wzruszył zgromadzonych gości. Atmosfera tej uroczystości była niezwykle rodzinna.

mgr A. Podleśna-wychowawca klasy I

 
Gminny Dzień Dziecka Drukuj

kot

 
Bieg po zdrowie Drukuj

tablica W naszej szkole odbywa się "bieg po zdrowie", a zawodnikami są uczniowie klasy czwartej. Od kilku tygodni biorą oni udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Program został zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.
W trakcie realizacji programu uczniowie dowiedzieli się między innymi, jakie są składniki dymu papierosowego, co było powodem ogromnego zdziwienia, bowiem pewne nazwy tych substancji wręcz niektórych przeraziły. A jeszcze większe zdziwienie pojawiło się wtedy, kiedy dzieci obliczyły kwotę, którą Polacy wydali na papierosy w 2015 roku. Kwota 26 780 000 000 zł. zrobiła na wszystkich wrażenie. Pojawiło się pytanie, co można za taką kwotę kupić? I w tym momencie każdy z uczniów się rozmarzył…… Mamy nadzieję, że kolejne działania w ramach programu „Bieg po zdrowie” dostarczą uczniom klasy czwartej wielu pozytywnych wrażeń.

mgr Sławomir Furtak-szkolny koordynator projektu

 
Wycieczka do ”Radio Lublin” Drukuj

kot

21 maja 2018r., tj. poniedziałek uczniowie naszej szkoły z opiekunami: mgr I. Gajkoś, mgr A. Kutwa i mgr D. Martynowską, udali się na wycieczkę do "Polskiego Radia Lublin". Celem wycieczki było zapoznanie z pracą dziennikarzy radiowych oraz obejrzenie najważniejszych pomieszczeń znajdujących się w gmachu nadawcy. Uczestnicy mogli po raz pierwszy w swoim życiu zobaczyć prawdziwy stół emisyjny oraz mnóstwo innych urządzeń potrzebnych w pracy realizatora dźwięku. Następnie wspólnie nagraliśmy życzenia dla wszystkich mam, ponieważ zbliża się ich święto. Byliśmy bezpośrednimi obserwatorami audycji nadawanej na żywo. Z entuzjazmem wspominamy również wizytę w Radiu Freee, gdzie udzieliła nam się panująca w nim wesoła atmosfera. Wszyscy pracownicy bardzo chętnie odpowiadali na nasze pytania, dzięki temu wycieczka była bardzo ciekawa i pełna niezapomnianych wrażeń.

mgr Iwona Gajkoś-kierownik wycieczki

 
Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019 Drukuj

alt

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie informuje, że cały czas można zapisywać dzieci do szkoły, (do dnia rozpoczęcia zajęć, tj. 01.09.2018r.) na rok szkolny 2018/2019:
-dzieci urodzone w roku 2011 rozpoczynają naukę w kl. I. od września 2018r.,
-dzieci urodzone w 2012 roku rozpoczynają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne od września 2018 roku,

-dzieci do klas II-VIII.
1. Zapraszamy do zapisywania do oddziału przedszkolnego w naszej szkole dzieci, urodzone w 2013r. oraz dzieci urodzone w 2014r.
2. Zapisu dziecka do szkoły, oddziału przedszkolnego lub kl. I dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00.
3. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć: wniosek o przyjęcie dziecka (do pobrania ze strony internetowej lub sekretariacie), dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna), skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) do wglądu, zaświadczenia o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisie do klasy I.
4. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów rodziców umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, inne.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, którzy zdecydują się na posyłanie dziecka do innej szkoły, przedszkola w celu spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie, tel. 81 5031039. Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe w miejscowościach: STASIN i TERESZYN.
6. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania posiłków w stołówce szkolnej dostarczanych przez firmę cateringową (obecna cena 6,00zł.) oraz bezpłatnie korzystać ze świetlicy szkolnej w godz. 07.00-17.00.
Poniżej aktualne wzory dokumentów do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej potrzebne do zapisania dziecka.

 

pdfRegulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

pdfRegulamin rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej  

 

wordpdfWzór zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły.

wordpdfWzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego poza obwodem  szkoły.

wordpdfWzór deklaracji o kontynuacji  posyłania dziecka do odziału przedszkolnego.

wordpdfWzór zgłoszenia dziecka do klasy I  zamieszkałego w obwodzie  szkoły.

wordpdfWzór wniosku o przyjęcie  dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem  szkoły.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 85

Szkoła Podstawowa w Stasinie
Stasin 61
21-030 Motycz
woj. lubelskie
 

Ring ring

telefon (fax): 81 5031039

e-mail: szkola@spstasin.com.pl

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

 

Pn. 08:00 - 16:00
Wt. 07:00 - 15:00
Śr. 07:00 - 15:00
Czw. 07:00 - 15:00
Pt. 07:00 -  15:00

Sekretarka: mgr Arleta Żydek

 

 

 

Galeria zdjęć
galeria

logo projektor

 

 

 

 

  


 

Słownik

Wpisz wyrażenie polskie lub angielskie:
Adam Misztal 2012.